Podczas układania wielkoformatowych płyt LightKer należy zwrócić uwagę na wszystkie połączenia konstrukcyjne budynku. Płyty nie mogą nachodzić na dylatacje. Podczas nakładania kleju należy zwrócić uwagę aby nie zasłonić dylatacji, a same płyty powinny być docięte tak aby zachować wszystkie połączenia konstrukcyjne budynku. W wielkich pomieszczeniach dylatacje są zazwyczaj stosowane co 20 – 25 m2. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odstępu od ścian, filarów, kolumn, narożników i innych elementów stałych około 5-7mm, nie należy też fugować tego ostępu aby wyeliminować ewentualne naprężenia strukturalne. Dylatacje, odległości oraz końcowe zalecenia leżą po stronie kierownika budowy, lub osoby odpowiedzialnej, która powinna wykonać wszystkie prace zgodnie ze sztuką budowlaną.

 Dylatacje LightKer  Dylatacje LightKer  Dylatacje LightKer