Informacje

Informacje

Informacje zawarte w niniejszym Podręczniku Technicznym są sporządzone na podstawie doświadczeń zdobytych podczas pracy z produktem LightKer. Wiedzy technicznej odnośnie procesu produkcji, testów i rzeczywistego wykorzystania produktu. Informacji technicznych pochodzących od producentów chemii budowlanej, profili i dylatacji.
Podręcznik Techniczny zawiera wytyczne odnośnie produktu LightKer i nie należy się nim sugerować w przypadku produktów podobnych innych producentów. Ze względu na różne warunki panujące w miejscu budowy, remontu w którym będą zastosowane wielkoformatowe płyty końcową decyzję odnośnie prac podejmuje osoba odpowiedzialna za montaż płyt, a w niektórych przypadkach kierownik budowy.
Należy zwrócić uwagę na informacje techniczne związane chociażby z zastosowaniem fug czy chemii budowlanej. Podręcznik nie ma na celu zmuszenia do zakupu chemii danego producenta, jest tylko pewnego rodzaju wytyczną odnośnie parametrów jakie powinien posiadać klej.

Oskar Jursza
www.oskarjursza.com

Share