Informacje

Informacje zawarte w niniejszym Podręczniku Technicznym są sporządzone na podstawie doświadczeń zdobytych podczas pracy z produktem LightKer. Wiedzy technicznej odnośnie procesu produkcji, testów i rzeczywistego wykorzystania produktu. Informacji technicznych pochodzących od producentów chemii budowlanej, profili i dylatacji.
Podręcznik Techniczny zawiera wytyczne odnośnie produktu LightKer i nie należy się nim sugerować w przypadku produktów podobnych innych producentów. Ze względu na różne warunki panujące w miejscu budowy, remontu w którym będą zastosowane wielkoformatowe płyty końcową decyzję odnośnie prac podejmuje osoba odpowiedzialna za montaż płyt, a w niektórych przypadkach kierownik budowy.
Należy zwrócić uwagę na informacje techniczne związane chociażby z zastosowaniem fug czy chemii budowlanej. Podręcznik nie ma na celu zmuszenia do zakupu chemii danego producenta, jest tylko pewnego rodzaju wytyczną odnośnie parametrów jakie powinien posiadać klej.

Oskar Jursza
www.oskarjursza.com