Prywatność

Polityka Prywatności, GDPR, Cookies i dane osobowe.

Dane pozyskiwane poprzez ten serwis:

Dane nawigacyjne
W tej kategorii znajdują się:

  • adresy IP
  • nazwy domen użytych do połączenia komputera z tą stroną
  • adresy URI (Uniform Resource Identifier)
  • inne parametry związane z protokołem http (https) odwołujące się do przeglądarki, systemu operacynego, używanego języka i danych informatycznych przesyłanych automatycznie przez użytkownika.

Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania. Dane są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Niektóre dane mogą zostać wykorzystane do weryfikacji w przypadku przestępstw komputerowych przeciwko witrynie lub operatorowi strony.

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika
Dane osobowe, które mogą być wprowadzane dobrowolnie przez użytkownika lub zbierane automatycznie podczas korzystania z tej witryny.

Cookies

Wśród danych osobowych zgromadzonych na tej stronie, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: Pliki cookie.

Jakiekolwiek wykorzystanie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę witrynę lub dostawców usług stron trzecich używanych przez tę witrynę, o ile nie określono inaczej, służy do identyfikacji użytkownika i rejestrowania powiązanych preferencji do celów ściśle związane ze świadczeniem usługi żądanej przez użytkownika.
Niedostarczenie przez Użytkownika niektórych Danych Osobowych może uniemożliwić tej Stronie świadczenie usług.

Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Strony i gwarantuje, że ma prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela Strony od odpowiedzialności wobec osób trzecich.

 

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane do następujących celów i przy użyciu następujących usług:

Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Usługi te umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi lub z innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron aplikacji. Interakcje i informacje uzyskane przez tę Aplikację podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności Użytkownika odnoszącym się do każdej sieci społecznościowej.
Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z sieciami społecznościowymi, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, zbiera ona dane o ruchu związane ze stronami, na których jest zainstalowana.

Przycisk i widżety społecznościowe Facebooka (Facebook)

Przycisk “Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka to usługi interakcji z siecią społecznościową Facebook, dostarczane przez Facebook Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie oraz dane przeglądania i użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twittera (Twitter)

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twitter to usługi interakcji z siecią społecznościową Twitter, dostarczone przez Twitter Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie oraz dane przeglądania i użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA– Privacy Policy

Google Friend Connect (Google)

Google Friend Connect to usługa interakcji społecznościowych świadczona przez Google Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie oraz dane przeglądania i użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy

Google Analytics (Google)

Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych dostarczana przez Google Inc. (“Google”). Google wykorzystuje zgromadzone dane osobowe w celu śledzenia i analizy korzystania z tej aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie oraz dane przeglądania i użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA  – Privacy Policy – Opt Out

NEWSLETTER

Na stronach witryny znajduje się formularz zawierający pole: “adres e-mail”.

Wypełniając pole danymi i klikając przycisk rejestracji, Witryna będzie je przechowywać i przechowywać w bazie danych do wykorzystania w przyszłości w celach opisanych w niniejszych zasadach.

Metody przetwarzania danych

Przetwarzanie zgromadzonych danych jest zarządzane przez Witrynę za pośrednictwem narzędzi informatycznych i telematycznych z logiką ściśle związaną z celami wskazanymi poniżej, a w każdym przypadku w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych.

W celu dostarczania biuletynu i zarządzania nim, www.oskarjursza.com korzysta z usług oferowanych przez MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 512 Means St., Suite 404 – 30318 – Atlanta, Georgia), a następnie po prostu “MailChimp”.

I dati raccolti vengono memorizzati sui server sicuri di MailChimp.

Zebrane dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach MailChimp.

Zgodnie z polityką prywatności (privacy policy) MailChimp Twoje dane nigdy nie będą wykorzystywane bezpośrednio przez MailChimp ani sprzedawane osobom trzecim. MailChimp wykorzystuje odpowiednio upoważnionych operatorów do utrzymania usługi, a przy wykonywaniu tej funkcji mogą oni mieć dostęp do twoich danych. W każdym przypadku obowiązują gwarancje określone w polityce prywatności MailChimp – privacy policy di MailChimp.

W odniesieniu do celów opisanych poniżej, kiedy administrator wyśle biuletyn, dane zostaną pobrane przy użyciu narzędzi udostępnionych przez MailChimp, a za ich pośrednictwem zostanie wysłany biuletyn.

 

Kontroler danych to:

Oski Group Ltd

85 Great Portland Street, First Floor, London, England, W1W 7LT

Company number 09421139

 

Odniesienia prawne
Rozporządzenie UE 2016/679, znane jako GDPR (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informacja dla użytkowników europejskich: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 10 dyrektywy. 95/46 / WE, a także przepisy dyrektywy 2002/58 / WE, zaktualizowanej dyrektywą 2009/136 / WE, dotyczące plików cookie.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tej witryny internetowej.