Wielkoformatowe płyty LightKer 3+ i LightKer 5 mogą być układane na każdej płaskiej powierzchni przeznaczonej do montażu płytek ceramicznych bez względu czy jest są to budynki nowe czy remontowane.

W przypadku kolekcji o powierzchni polerowanej (levigato) podczas montażu oraz w trakcie prac wykończeniowych powierzchnia powinna być zakryta i chroniona przed zabrudzeniami jakie towarzyszą podczas budowy lub remontu.

Płaskość powierzchni
Bez względu na rodzaj podłoża, czy jest to normalna cementowa wylewka czy jest to podłoga pokryta inną glazurą, przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy powierzchnie są równe. W tym celu zaleca się wykorzystanie poziomicy o długości 2 metrów i poprzez przykładanie na podłodze w różnych kierunkach sprawdzić równość powierzchni. Dopuszczalna tolerancja to 3mm. W przypadku gdy na podłodze są znaczne odchyłki od tolerancji zaleca się dokonanie poprawek poprzez zastosowanie odpowiednich wylewek poziomujących.

Konsystencja
Niezależnie od rodzaju powierzchni, należy zagwarantować odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i spójność podłoża. Jeśli na podłodze są już ułożone płytki, należy je odpowiednio zeszlifować, następnie sprawdzić czy są dobrze przytwierdzone do podłoża. Wszystkie płytki dające efekt pustych lub ruchome należy zdemontować, a powierzchnie naprawić odpowiednim produktem poziomującym podłoże.

Poziomowanie podłogi LightKer
Sprawdzanie poziomu podłogi.

Wytrzymałość
Podłoże musi gwarantować odpowiednią wytrzymałość zgodną z miejscem przeznaczenia pomieszczenia. Pomieszczenia prywatne powinny posiadać odporność na powierzchni na ścisk 200 kg/cm2

Twardość i zwięzłość powierzchni
podłoże musi być jednolite i pełne na całej powierzchni. Weryfikację można dokonać poprzez stukanie młotkiem o ciężarze 750gr, generowany odgłos powinien być głuchy, pełny. Nie może zostawiać śladów i pęknięć.
Powierzchnia drapana stalowym gwoździem nie powinna się kruszyć.

Grubość i sztywność
Grubość wylewki nie może być mniejsza niż 4cm. Wszystkie rury muszą być osadzone co najmniej 2,5 cm od powierzchni. Im głębiej tym lepiej, dodatkowo wszystkie te miejsca w których przebiegają rury muszą być pokryte siatką cynkową o grubości 2mm. Wylewka musi być sztywna i nie może się wyginać. W przypadku montażu paneli akustycznych lub ogrzewania podłogowego wylewka musi być na tyle stabilna aby nie wyginała się pod wpływem ciężaru.

Utwardzanie i suszenie.
Wylewka musi się skurczyć w sposób naturalny podczas schnięcia. Generalnie zaleca się od 7 do 10 dni na każdy centymetr grubości wylewki. Przed przystąpieniem do montażu płyt należy sprawdzić poziom wilgoci wylewki cementowej, która powinna być na poziomie 2%. Przed rozpoczęciem układania, powierzchnia musi być czysta. Wszelkie pozostałości cementowe, zabrudzenia, nierówności, piasek, elementy kruche muszą zostać usunięte.

Spoiny i pęknięcia
Jeśli wylewka była przeprowadzona w kilku etapach konieczne będzie zastosowanie w tych miejscach odpowiednich dylatacji. Jeśli w pomieszczeniu nie są przewidziane dylatacje wszystkie spoiny i pęknięcia należy naprawić poprzez odpowiednie produkty cementowe lub zastosowanie jako wiążący wypełniacz żywicę epoksydową np. Eporip firmy Mapei.

Dylatacje
Zgodnie z projektem niektóre pomieszczenia mogą mieć zaprojektowane dylatacje. Ważne aby płyta nie nachodziła na dylatację w wylewce, ale kończyła się na równi. W miejscu gdzie jest dylatacja można zastosować odpowiednie, przeznaczone do płyt wielkoformatowych dylatacje lub spoiny silikonowe. Należy też pamiętać, że niektóre wylewki posiadające panele akustyczne są wylewane na folie polietylenowe, należy pamiętać, że w takich przypadkach po obwodzie pomieszczenia powinien się znajdować pas dylatacyjny, który nie powinien być zakryty przez płytę.

Wylewki anhydrytowe
Należy stosować ściśle według zaleceń producenta danej wylewki. Dalsze kroki w przygotowaniu podłoża do układania wielkoformatowych płyt powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta wylewki. Zaleca się aby wilgotność wylewki w momencie układania płyt wynosiła 0,5%. Należy skonsultować z producentem wylewki rodzaj kleju jaki zaleca do układania wielkoformatowych płyt gresowych na wylewce.

Wylewka z ogrzewaniem podłogowym.
Istotne jest aby przeprowadzić szok termiczny zgodnie z normą UNI EN 1264-4. Przez 3 dni należy utrzymywać ogrzewanie na poziomie 22°C – 25°C. Następnie należy przez kolejne 4 dni co 24 godziny podnosić temperaturę o 2°C. Wykonany w ten sposób szok termiczny ma znaczenie gdyż mogą pojawić się pęknięcia w wylewce, które muszą zostać naprawione przez ułożeniem płyt. Płyty można układać po wyłączeniu ogrzewania podłogowego i odczekaniu aż temperatura wylewki będzie identyczna z temperaturą otoczenia.

Wylewki szybkoschnące
Tego typu wylewki są dostarczane już gotowe do zastosowania, należy dodać wodę zgodnie zaleceniami producenta co gwarantuje szybsze schnięcie oraz wyeliminowanie wad jakie zazwyczaj towarzyszą klasycznym wylewką.
W przypadku ogrzewania podłogowego należy przeprowadzić szok termiczny zgodnie z UNI EN 1264-4.

Układanie na istniejących podłogach, płytki ceramiczne, gres, marmur, kamień
Po przeprowadzeniu analizy spójności i płaskości powierzchni zaleca się zeszlifowanie powierzchni, zwłaszcza w przypadku powierzchni świecących, gładkich, szkliwionych. W innych przypadkach wystarczy umyć powierzchnie Sodą Kaustyczną (Wodorotlenkiem Sodu), pamiętając o dokładnym wypłukaniu, umyciu powierzchni.
Należy pamiętać przy układaniu płyt o zachowaniu ewentualnych dylatacji ze starej podłogi i nie układaniu płyty na niej.

Podłoga z PCV/parkiet, podłoga drewniana.
Należy dokonać weryfikacji czy podłoga nie odchodzi od podłoża i jest stabilna. Wszystkie ruchome części muszą być zdemontowane, a powierzchnia wygładzona. Podłogę należy zeszlifować, w przypadku podłogi z drewna lub parkietu należy sprawdzic czy drewno się nie wybrzusza, a następnie zetrzeć cała wartę lakieru aż do żywego drewna. Zaleca się zastosowanie siatki wzmacniającej, którą należy przykleić bezpośrednio na PCV lub drewno. Można zrezygnować z siatki, jednak nie zalecamy montażu płyt o wymiarze większym niż 1000×1000 lub 500×1000 lub 500x1500mm.

Układanie na żywicy
Przeszlifować cała powierzchnię, a następnie naprawić wszystkie uszkodzenia i pęknięcia. Można je wypełnić masą epoksydową firmy Mapei – Eporip.

Podłogi podniesione.
Istnieją systemy podłóg podnoszonych. Przed przystąpieniem do prac przyklejenia płyt na tego typu podłogę należy skontaktować się z producentem podnoszonej podłogi aby uzyskać odpowiednie gwarancje na tego typu prace.