układanie na podłodze

Rozdział 10 – Układanie płyt na podłodze

Wielkoformatowe płyty gresowe mogą być układane na każdej płaskiej powierzchni przeznaczonej do montażu płytek ceramicznych bez względu czy jest są to budynki nowe czy remontowane. W przypadku kolekcji o powierzchni polerowanej (levigato) podczas montażu oraz w trakcie prac wykończeniowych powierzchnia powinna być zakryta i chroniona przed zabrudzeniami jakie towarzyszą podczas remontu.

Płaskość powierzchni.

płaskość powierzchni

Bez względu na rodzaj podłoża, czy jest to cementowa wylewka czy jest to podłoga pokryta inną glazurą, przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy powierzchnie są równe. W tym celu zaleca się wykorzystanie poziomicy o długości 2 metrów i poprzez przykładanie na podłodze w różnych kierunkach sprawdzić równość powierzchni. Dopuszczalna tolerancja to 3mm. W przypadku gdy na podłodze są znaczne odchyłki od tolerancji zaleca się dokonanie poprawek poprzez zastosowanie odpowiednich wylewek poziomujących.

Rozprowadzanie kleju na podłodze i płycie.

Wybór szpachelki do rozprowadzania kleju zależy od różnić z podłożu. Dla wielkoformatowych płyt gresowych zaleca się wybór szpachelki z zębami o wielkości 6/8mm do rozprowadzania kleju na podłożu, natomiast do rozprowadzenia kleju na płycie zaleca się użyć szpachelkę o grubości 3mm.

Uwaga, wielkoformatowe płyty należy podwójnie kleić, czyli klej na podłoże i na płytę w tym samym kierunku!

Rozprowadzanie kleju

Rozprowadzanie kleju
Rozprowadzanie kleju na płycie

Klej na płycie należy rozprowadzić w tym samym kierunku jak na podłodze

Układanie płyty

Ułożoną płytę należy energicznie uderzać gumową packą zaczynając od strony w której płyta łączy się z poprzednio ułożoną, tak aby wyeliminować powietrze jakie znajduje się w zaprawie klejowej, lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wibrującej maszyny specjalnie do tego przeznaczonej, która ułatwi i wykona lepiej cała czynność.

Ubijanie płyty po ułożeniu

 

Należy zwrócić uwagę na brzegi i narożniki czy są dobrze przyklejone. Nie należy wchodzić na świeżo ułożoną płytę. Czas po jakim można wejść na ułożoną płytę wyznacza producent kleju. Proszę pamiętać, że w przypadku klejenia na istniejącej podłodze czas schnięcia kleju jest znacznie dłuższy niż w przypadku klejenia bezpośrednio na wylewce. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu pomiędzy płytą a ścianą, zazwyczaj tą odległość ustala dylatacja oddzielająca wylewkę od ściany, a która powinna zostać docięta po ułożeniu płyty. Proszę też pamiętać o fudze między płytami. Minimalna odległość wewnątrz budynku to 2mm.

UWAGA!

Jeśli układamy płyty na istniejącej już podłodze wyłożonej płytkami ceramicznymi, należy wykonać następujące czynności:
— sprawdzić czy wszystkie ułożone płytki są dobrze przyklejone i nie ma głuchego odbicia kiedy w nie stukamy. Jeśli tak jest to należy takie płytki zdemontować a powierzchnię wyrównać
— sprawdzić poziomy, jeśli różnica jest powyżej 3mm należy zastosować odpowiednią wylewkę wyrównującą.
— jeśli nie musimy równać podłoża wylewką, należy istniejące płytki zeszlifować aby ułatwić lepsze wiązanie z gruntem.
— zagruntować odpowiednim preparatem podłoże
— przystąpić do klejenia płyt zgodnie z wytycznymi

Ogrzewanie podłogowe i duże powierzchnie.

W przypadku ogrzewania podłogowego należy zastosować matę
anty-zerwaniową, która stabilizuje podłoże