przygotowanie powierzchni

Rozdział 8 – Przygotowanie powierzchni

Płaskość powierzchni

Bez względu na rodzaj podłoża, czy jest to normalna cementowa wylewka czy jest to podłoga pokryta inną glazurą, przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy powierzchnie są równe. W tym celu zaleca się wykorzystanie poziomicy o długości 2 metrów i poprzez przykładanie na podłodze w różnych kierunkach sprawdzić równość powierzchni. Dopuszczalna tolerancja to 3mm. W przypadku gdy na podłodze są znaczne odchyłki od tolerancji zaleca się dokonanie
poprawek poprzez zastosowanie odpowiednich wylewek poziomujących.

układanie płyt gresowych płaskość powierzchni

 

Konsystencja

Niezależnie od rodzaju powierzchni, należy zagwarantować odpowiednią  wytrzymałość mechaniczną i spójność podłoża. Jeśli na podłodze są już  ułożone płytki, należy je odpowiednio zeszlifować, następnie sprawdzić czy są dobrze przytwierdzone do podłoża.  Wszystkie płytki dające efekt  pustych lub ruchome należy zdemontować, a powierzchnie naprawić  odpowiednim produktem poziomującym podłoże.

Wytrzymałość

podłoże musi gwarantować odpowiednią wytrzymałość zgodną z miejscem przeznaczenia pomieszczenia. Pomieszczenia prywatne powinny posiadać odporność na powierzchni na ścisk 200 kg/cm2

Twardość i zwięzłość powierzchni

Podłoże musi być jednolite i pełne na całej powierzchni. Weryfikację można dokonać poprzez stukanie młotkiem o ciężarze 750gr, generowany odgłos powinien być głuchy, pełny. Nie może zostawiać śladów i pęknięć. Powierzchnia drapana stalowym gwoździem nie powinna się kruszyć.

Grubość i sztywność

Grubość wylewki nie może być mniejsza niż 4cm. Wszystkie rury muszą być osadzone co najmniej 2,5 cm od powierzchni. Im głębiej tym lepiej, dodatkowo wszystkie te miejsca w których przebiegają rury muszą być pokryte siatką cynkową o grubości 2mm. Wylewka musi być sztywna i nie może się wyginać. W przypadku montażu paneli akustycznych lub ogrzewania podłogowego wylewka musi być na tyle stabilna aby nie wyginała się pod wpływem ciężaru.

Utwardzanie i suszenie

Wylewka musi się skurczyć w sposób naturalny podczas schnięcia. Generalnie zaleca się od 7 do 10 dni na każdy centymetr grubości wylewki. Przed przystąpieniem do montażu płyt należy sprawdzić poziom wilgoci wylewki cementowej, która powinna być na poziomie 2%. Przed rozpoczęciem układania, powierzchnia musi być czysta. Wszelkie pozostałości cementowe, zabrudzenia, nierówności, piasek, elementy kruche muszą zostać usunięte.

Spoiny i pęknięcia

Jeśli wylewka była przeprowadzona w kilku etapach konieczne będzie zastosowanie w tych miejscach odpowiednich dylatacji. Jeśli w pomieszczeniu nie są przewidziane dylatacje wszystkie spoiny i pęknięcia należy naprawić poprzez odpowiednie produkty cementowe lub zastosowanie jako wiążący wypełniacz żywicę epoksydową np. Eporip firmy Mapei.

Dylatacje

Zgodnie z projektem niektóre pomieszczenia mogą mieć zaprojektowane dylatacje. Ważne aby płyta nie nachodziła na dylatację w wylewce, ale kończyła się na równi. W miejscu gdzie jest dylatacja można zastosować odpowiednie, przeznaczone do płyt wielkoformatowych dylatacje lub spoiny silikonowe. Należy też pamiętać, że niektóre wylewki posiadające panele akustyczne są wylewane na folie polietylenowe, należy pamiętać, że w takich przypadkach po obwodzie pomieszczenia powinien się znajdować pas dylatacyjny, który nie powinien być zakryty przez płytę.

Wylewki anhydrytowe

Należy stosować ściśle według zaleceń producenta danej wylewki. Dalsze kroki w przygotowaniu podłoża do układania wielkoformatowych płyt powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta wylewki. Zaleca się aby wilgotność wylewki w momencie układania płyt wynosiła 0,5%. Należy skonsultować z producentem wylewki rodzaj kleju jaki zaleca do układania wielkoformatowych płyt gresowych na wylewce.

Wylewka z ogrzewaniem podłogowym

Istotne jest aby przeprowadzić szok termiczny zgodnie z normą UNI EN 1264-4. Przez 3 dni należy utrzymywać ogrzewanie na poziomie 22°C – 25°C. Następnie należy przez kolejne 4 dni co 24 godziny podnosić temperaturę o 2°C. Wykonany w ten sposób szok termiczny ma znaczenie gdyż mogą pojawić się pęknięcia w wylewce, które muszą zostać naprawione przez ułożeniem płyt. Płyty można układać po wyłączeniu ogrzewania podłogowego i odczekaniu aż temperatura wylewki będzie identyczna z temperaturą otoczenia.

Wylewki szybkoschnące

Tego typu wylewki są dostarczane już gotowe do zastosowania, należy dodać wodę zgodnie zaleceniami producenta co gwarantuje szybsze schnięcie oraz wyeliminowanie wad jakie zazwyczaj towarzyszą klasycznym wylewką. W przypadku ogrzewania podłogowego należy przeprowadzić szok termiczny zgodnie z UNI EN 1264-4.

Układanie na istniejących podłogach, płytki ceramiczne, gres, kamień

Po przeprowadzeniu analizy spójności i płaskości powierzchni zaleca się zeszlifowanie powierzchni, zwłaszcza w przypadku powierzchni świecących, gładkich, szkliwionych. W innych przypadkach wystarczy umyć powierzchnię Sodą Kaustyczną (Wodorotlenkiem Sodu), pamiętając o dokładnym wypłukaniu, umyciu powierzchni. Należy pamiętać przy układaniu płyt o zachowaniu ewentualnych dylatacji ze starej podłogi i nie układaniu płyty na niej. Podłoga z PCV/ podłoga drewniana, parkiet Należy dokonać weryfikacji czy podłoga nie odchodzi od podłoża i jest stabilna. Wszystkie ruchome części muszą być zdemontowane, a powierzchnia wygładzona. Podłogę należy zeszlifować, w przypadku podłogi z drewna lub parkietu należy sprawdzić czy drewno się nie wybrzusza, a następnie zetrzeć całą warstwę lakieru aż do żywego drewna. Zaleca się zastosowanie siatki wzmacniającej, którą należy przykleić bezpośrednio na PCV lub drewno. Można zrezygnować z siatki, jednak nie zalecamy montażu płyt o wymiarze większym niż 1000×1000 lub 500×1000 lub 500x1500mm.

Układanie na żywicy

Zeszlifować całą powierzchnię, a następnie naprawić wszystkie uszkodzenia i pęknięcia. Można je wypełnić masą epoksydową firmy Mapei – Eporip.

Podłogi podniesione/podwieszane/pływające Istnieją systemy podłóg podniesionych. Przed przystąpieniem do prac przyklejenia płyt na tego typu podłogę należy skontaktować się z producentem podniesionej podłogi aby uzyskać odpowiednie gwarancje na tego typu prace.

Największe błędy!

Jednym z największych błędów jakie popełniają firmy budowlane jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad przy przygotowaniu podłoża pod układanie płytek i wielkoformatowych płyt gresowych. Brak chociażby profilu dylatacyjnego jest poważnym błędem, który może spowodować całą serię problemów.

Bez względu na rodzaj wylewki należy zastosować profil dylatacyjny. Nie należy profilu usuwać czy też przycinać do poziomu wylewki. Jak sama nazwa wskazuje jest to profil dylatacyjny i taką ma pełnić rolę, dlatego należy go dociąć do poziomu ułożonej płytki ceramicznej lub wielkoformatowe płyty gresowej po zakończonym fugowaniu. Eliminujemy w ten sposób możliwość zapchania szczeliny jaka powstaje dzięki dylatacji między ścianą a podłogą.

dylatacja przy scianie

Dylatacja pełni formę amortyzatora, zaklejenie szczeliny klejem lub fugą może spowodować pęknięcia płytek lub wielkoformatowych płyt gresowych zwłaszcza w miejscach gdzie były one wycinane np. wokół kolumny lub wycięcie na wnękę.